Toldregler

Kanarieøerne hører som bekendt til Spanien, og Spanien er medlem af EU. Kanarieøerne står dog uden for EU, når det gælder taxfreevarer. Derfor gælder toldreglerne for ikke EU-lande, når man rejser hjem.

Tilladte mængder ved privat indførsel fra ikke EU-lande til Danmark:

Spiritus og tobak – aldersgrænse 17 år
1 liter spiritus (over 22 %) eller
2 liter hedvin 
4 liter bordvin
16 liter øl
200 stk. cigaretter eller
100 stk. cerutter eller
50 stk. cigarer eller
250 gram røgtobak

Øvrige varer
Værdien af andre varer må ikke overstige 3.250 kr. inkl. de varer, som du køber ombord på flyet. For mere information, tjek SKAT's hjemmeside på adressen www.skat.dk.