Socialt ansvar

Vi har valgt at fokusere vores arbejde inden for socialt ansvar på arbejdsvilkår, børnearbejde og børnesexturisme. Vi stræber efter, at det sociale ansvar skal gennemsyre hele vores virksomhed og anstrenger os for at nå ud til såvel vores kunder og medarbejdere som leverandører.

Menneskerettigheder og børns rettigheder

Vi arbejder aktivt for at få vores samarbejdspartnere til at følge FN's menneskerettighedsdeklaration samt FN's børnekonvention, og vi tager stærkt afstand fra enhver form for overtrædelse af disse. Vores arbejde imod børnesexhandel omfatter bl.a. etiske regler, uddannelse og information til vores personale, vores kunder og samarbejdspartnere. Det er vores håb, at vores rejsende vil tage afstand fra situationer, hvor der kan være mistanke om, at et barn tvinges til at gøre noget imod sin vilje eller noget, som kan opfattes som værende unormalt for barnet.

Vi støtter ECPAT Sverige, som er en nonprofit børnerettighedsorganisation, som arbejder imod børnesexhandel. Vi følger og arbejder også med The Code, som er et etisk regelsæt og en organisation for rejsearrangører imod børnesexhandel. I 1999 antog Spies det etiske regelsæt, som i dag er antaget af hele Nordic Leisure Travel Group, og som omfatter alle vores rejsemål. Det etiske regelsæt består af seks kriterier, som indebærer, at:

  • vi har oprettet en policy mod børnesexhandel
  • vi informerer/uddanner vores personale
  • vi informerer vores rejsende
  • vi har en klausul i alle vores hotelkontrakter
  • vi informerer lokale samarbejdspartnere om vores stillingtagen
  • vi årligt rapporterer til The Codes sekretariat

Mere information findes på www.ecpat.se og www.thecode.org. Du kan også rapportere via ECPAT's hotline på www.ecpathotline.se, som er en svensk hotline, hvor du gratis kan rapportere mistanke om børnepornografi, børnesexturisme, trafficking og grooming. ECPAT sørger for at sende mistanken videre til rette politimyndighed i hele Norden.

Sådan afgiver du et tip til politiet om mistanke om seksuelle overgreb på børn

Hvis du får mistanke om seksuelle overgreb på børn eller voksne, er det vigtigt, at du giver et tip til politiet så hurtigt som muligt. Friske oplysninger er lettere at bearbejde end oplysninger, som afgives lang tid efter hændelsen.